Địa chỉ: 187 Hai Bà Trưng, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 8:00 – 22:30

Hotline: 093 192 86 29

Facebook: https://www.facebook.com/joygarden.vn/