Kasen

Địa chỉ: 101 Lê Thị Riêng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 5:30 PM

Hotline: 089 985 51 01

Facebook: https://www.facebook.com/KasenVN/