Địa chỉ: 194 – 196 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 9:00 AM – 5:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/kingcoffeeglobal/