Kokoïs

Địa chỉ: 24 Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 090 144 48 40

Giờ hoạt động: 8:00 AM – 11:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/kokois.saigon/