Le Cabaret Wine and Cigar Lounge

Địa chỉ: 43 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 096 471 32 17

Giờ hoạt động:  10:00 AM – 2:00 AM

Facebook: https://www.facebook.com/LeCabaretWineandCigarLounge/