LêLa Saigon

Địa chỉ: 138 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 090 336 61 38

Giờ hoạt động: 8:00 AM – 1:00 AM

Facebook: https://www.facebook.com/lelabarpage/