Len’s Café

Địa chỉ: 228 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 7:00 AM – 11:00 PM

Hotline: 085 729 7298

Facebook: https://www.facebook.com/Lens-Caf%C3%A9-505397722827081/