Long Monaco

Địa chỉ: Hệ thống phân bố rộng các trung tâm thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 1900 636 279

Giờ hoạt động: 9:00 AM – 10:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/VietnamFoodParadise/