Lu Bu

Địa chỉ: 97B Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 028 6281 8371

Giờ hoạt động: 8:30 AM – 10:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/luburestaurant/