• Địa chỉ: Sc02 Nguyễn Đức Cảnh khu phố Mỹ Đức phường Tân Phong quận 7
  • Điện thoại: 028 5412 4654
  • FB: https://www.facebook.com/masterbeefsvn/
  • Giờ hoạt động: 10:00 – 22:00