MỘC Riêu-Nướng

Địa chỉ: 318 Võ Văn Kiệt, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 090 928 20 96

Giờ hoạt động: 10:00 AM – 11:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/moclairaiquan/