Mr.Bistek

Địa chỉ: 3 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 9:00 AM – 10:00 PM

Hotline: 078 429 2988

Facebook: https://www.facebook.com/Mr.Bistek/