Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 033 883 3684

Facebook: https://www.facebook.com/N2O-Coffee-Lounge-2062758507109781/