Ngõ 8

Địa chỉ: số 8 đường Cù Lao , F 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 097 262 03 33

Facebook: https://www.facebook.com/Ng%C3%B5-8-518364444853569/