Địa chỉ: Số 39 Đường 38, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 6:30 – 22:30

Hotline: 0868 876 688

Facebook: https://www.facebook.com/nhahangsongsao/