Nhậu Nhậu

Địa chỉ: 89 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: Monday: CLOSE; Tuesday – Sunday: 5:00 PM – 12:00 PM

Hotline: 090 479 29 20

Facebook: https://www.facebook.com/letsnhaunhau/