Địa chỉ: 23 Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

Giờ hoạt động: 6:30 – 23:00

Hotline:  0238 3926 868

Facebook: https://www.facebook.com/NocencoCoffee/