Noodle Noodle

Địa chỉ: 20 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 028 3827 6868

Giờ hoạt động: 11:00 AM – 10:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/noodle.noodle.nguyenhue/