Outback – Chill n’ Grill

Địa chỉ: Số 02, Đường số 39 (từ Lâm Văn Bền), Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 10:30 AM – 11:00 PM

Hotline: 089 899 14 20

Facebook: https://www.facebook.com/outback.chillngrill/