Ovenmaru Chicken

Địa chỉ: 187 Điện Biên Phủ. P Dakao. Q1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 028 3823 2866

Facebook: https://www.facebook.com/ovenmaruvn/