Địa chỉ: Lầu 4, 42 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 09:00 – 22:30

Hotline: 090 763 3457

Facebook: https://www.facebook.com/letspartea/