PASHA Turkish Restaurant

Địa chỉ: 25 Đông Du, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 090 712 94 30

Giờ hoạt động: 10:00 AM – 2:00 AM

Facebook: https://www.facebook.com/Pashaturkishrestaurant/