Địa chỉ: W Marriott Phu Quoc, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ hoạt động: 6:00 PM – 10:00 PM (Thứ 4 & CN: CLOSE)

Hotline: 0297 3779 999

Facebook: https://www.facebook.com/PinkPearlJWMarriottPhuQuoc/