Nếu như là FAN của BOHEME PUB thì PiS xin chúc mừng các bạn. BOHEME đã chính thức mở cửa trở lại, sau 3 tháng đóng cửa để tìm mặt bằng mới và xây dựng 1 không gian mới.

Nay BOHEME nằm ở địa chỉ là 197 Đề Thám Q.1

Hãy check ngay địa chỉ mới khi BOHEME PUB còn đang nóng sốt, và xem có gì khác ở 1 địa chỉ mới, không gian mới 😉

Nhìn hình thì có vẻ chúng ta lại phải tiếp tục đặt bàn, ngồi chờ và lại ngồi chờ để được có bàn bên trong để quẩy rồi.