Địa chỉ: 20 Nguyễn Công Trứ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động:  08:00 – 23:00

Hotline:092 868 6828

Facebook: https://www.facebook.com/Q-Indochine-Restaurant-2086100601630483/