Địa chỉ: 37 bis Kỳ Con, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 17:30 – 23:30

Hotline: 028 3821 8661

Facebook: https://www.facebook.com/quincesaigon/