R&B Tea Pink

Địa chỉ: 206 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/RBteapinkvietnam/