Rogue Saigon

Địa chỉ: L2, 13 Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 4:00 PM – 12:00 AM

Hotline: 090 236 57 80

Facebook: https://www.facebook.com/roguesaigon/

Rogue Saigon

Rogue Saigon 1