S Bistro Restaurant

Địa chỉ: 34 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 093 234 07 48

Giờ hoạt động: 10:00 AM – 11:30 PM

Facebook: https://www.facebook.com/sbistro.vn/