Saigon Fusion – Kitchen & Bar

Địa chỉ: 81 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 7:00 AM – 10:30 PM

Hotline: 088 671 09 71

Facebook: https://www.facebook.com/Saigonfusionvn/