Địa Chỉ:  91 pasteur,Quận 1 ,Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 16:30 – 22:30

Hotline: 091 662 2662

Facebook: https://www.facebook.com/saigongrillrestaurant/