Saigon Ơi

Địa chỉ: Lầu 5, 42 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 093 897 08 09

Giờ hoạt động: 7:00 AM – 11:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/saigonoicafe/