Saigon Sensation – Lounge & Dining Cruises

Địa chỉ: Bason Shipyard Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 093 868 68 83

Giờ hoạt động: 5:00 PM – 10:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/saigonsensation/