Địa chỉ: 12 Nguyễn Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 090 971 6069

Facebook: https://www.facebook.com/secretcottagecafedining/