SIQAR Lounge

Địa chỉ: Lầu 1 – 27 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 028 6299 0948

Giờ hoạt động: 10:00 AM – 11:30 PM

Facebook: https://www.facebook.com/siqarloungehcmc/