Sky Garden BBQ

Địa chỉ: 624 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 10:00 AM – 11:00 PM

Hotline: 098 294 19 41

Facebook: https://www.facebook.com/SkyGardenBBQ/