Sushi KO

Địa chỉ: 94 Xuân Thuỷ, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 090 131 49 16

Giờ hoạt động: 11:00 AM – 10:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/Sushi.KoSignature/