Địa chỉ: 170 Cong Quynh, District 1. Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: 0164 910 6793

FB: https://www.facebook.com/tapout84/

Giờ hoạt động: