The B.E.M Saigon

Địa chỉ: 2F – 120, Cống Quỳnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 5:00 PM – 12:00 AM

Hotline: 093 214 41 81

Facebook: https://www.facebook.com/TheBEMSaigon/

The B.E.M Saigon 4 The B.E.M Saigon 7

The B.E.M Saigon

The B.E.M Saigon 3