Địa chỉ: 49C Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 24/7

Hotline: 093 630 86 57

Facebook: https://www.facebook.com/The-Capital-Luxury-Coffee-2040604082859481/