The Chai Cafe

Địa chỉ: 76 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 12:00 AM – 11:59 PM

Hotline: 093 360 06 99

Facebook: https://www.facebook.com/TheChaiCafeShops/