The Daily coffee

Địa chỉ: 42 Trần Minh Quyền P11, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giờ hoạt động: 24/7

Facebook: https://www.facebook.com/Thedailycoffee24h/