• Địa chỉ: 10/16 Đoàn Thị Điểm, P.1, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 090 535 02 21
  • FB: https://www.facebook.com/thedome.kaffe/
  • Giờ hoạt động: 9:00 – 22:00