The Dreamers Coffee Shop

Địa chỉ: Lô 6 đường số 4, Khu VCN, phường Phước Hải, Nha Trang

Giờ hoạt động: 7:00 AM – 10:00 PM

Hotline: 093 323 53 23

Facebook: https://www.facebook.com/thedreamerscoffeeshop/