Địa chỉ:  26 – 28 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0286 271 8689

Facebook: https://www.facebook.com/thedrunkenpotvietnam/