Địa chỉ: 33 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, Q.1

Giờ hoạt động: Coming Soon

Hotline: 088 888 77 39

Facebook: https://www.facebook.com/TheGateLoungeVn/