The Rope – Craft Beer

Địa chỉ: 135/37/55 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 096 477 89 78

Facebook: https://www.facebook.com/theropecraftbeer/