Địa chỉ: 101 Mai Thị Lựu, TP.HCM

Giờ hoạt động: 16:00 – 00:00

Hotline: 093 110 71 09

Facebook: https://www.facebook.com/TheWareHouseSG/