Địa chỉ: 12/12T3 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Giờ hoạt động: 09:00 – 21:00

Hotline: 0120 282 9960

Facebook: https://www.facebook.com/thuonglibrary/