Trend’ora Coffee & Tea

Địa chỉ: 816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 090 291 85 21

Facebook: https://www.facebook.com/trendoracoffeeandtea/